E-kursuse eksportimine ja importimine

Kui õppejõud täidab tellimisvormi ja on avatud uus e-kursus IVAs, siis on võimalik juba olemasolevalt e-kursuselt materjalid eksportida ja uuele tühjale kursusele importida. Nii saab säästa aega.
  •  Kursuse eksportimisel tuleb valida sektsioon Raamaturiiul>Kursuse info>Ekspordi kursus, selle tulemusel luuakse zip-fail, mis sisaldab: Raamaturiiuli materjale; Rühmaportfooliosid;TeadmusPaja arutelusid ja kursuse avalehe sissekandeid
  • Tuleb salvestada zip-fail 'ivaexport' oma arvutisse.
  • Kursuse materjalide importimisel uuele tühjale e-kursusele tuleb valida sektsioon Raamaturiiul>Kursuse info>Ekspordi kursus ja lisada eksportimise käigus salvestatud zip-fail.
  • NB! TeadmusPaja arutelud, Rühmaportfooliod ja Raamaturiiuli materjalid saab soovi korral osaliselt või täielikult kustutada; kursuse avalehe sissekandeid saab kustutada ainult IVA admistraator. Selleks tuleb saata oma soov uue e-kursuse täpse nimetusega e-posti aadressile e-tugi@tlu.ee

E-kursuse info täitmine

Loodud e-kursustel tuleb igal õppejõul täita oma kursuse kohta infoleht, mille leiab IVA keskkonnas Haldus>Kursuse info all.
  • Oluline on õigesti täita kõik e-kursuse info infoväljad: kursuse algus- ning lõpuaeg; määrata kursuse staatus, milleks on kestva kursuse puhul 'aktiivne' ja lõppenud kursuse puhul 'lõppenud'. Õppejõu poolt sisestatud kursuse info põhjal saab otsustada, kas kursus on 'lõppenud' ja kuulub arhiveerimisele ja kustutamisele või on 'aktiivne'.
  • NB! Kui kursuse staatus on aktiivne, ainult siis saavad õppijad sellele registreeruda. IVAs peale sisselogimist vasakmenüü loetelus 'Avatud kursused' kuvatakse ainult neid kursuseid, mille staatus on 'aktiivne'.

E-kursuse lõpetamine, kustutamine ja arhiveerimine

Vananenud ja lõppenud e-kursused saab IVA administraator arhiveerida ja kustutada  selleks tuleb vastavast soovist  teavitada haridustehnoloogi.