Töö alustamine IVAs

  •  IVAs töö alustamiseks peab kasutajal olema IVA kasutajanimi ja parool.
  • Kasutaja ilmub TLÜ IVAs  nähtavale peale seda, kui ta on oma kasutajakonto aktiveerinud.
  • IVAsse esmakordselt sisenedes tuleb täita oma kasutajaseaded! TLÜ IVAs tuleb lisa kindlasti oma ees- ja perekonnanimi, HTK IVAs tuleb lisada e-postiaadress; vajadusel saab muuta keskkonnas kasutatava töökeele, vaikimisi on selleks eesti keel. Hea oleks, kui lisaksite oma pildi ja kontakttelefoni.
  • TLÜ IVA kasutajakonto aktiveerub peale esmakordset TLÜ IVAsse sisenemist. Konto aktiveerimine on ühekordne tegevus.
  • IVAsse sisenedes satub kasutaja Esiku sektsiooni. Siin toimub registreerumiseks avatud kursustele registreerumine (Avatud kursused) ja kursuse valimine sisenemiseks (Vali kursus).

E-kursusele sisenemine

  • Kursuseid, millega kasutaja on liidetud, näeb IVA Esikus vasakmenüü valiku 'Vali kursus' all.
  • e-kursusele saab siseneda ainult juhul, kui kasutaja on liidetud mõne e-kursusega.  Oma loodud e-kursusega saab kasutajat liita ainult vastava kursuse õppejõud või tema poolt selleks volitatud isik. Automaatsel registreerumisel saab kursusele siseneda kohe peale registreerumist. Registreerumise staatuse määrab õppejõud.